voorwaarden cadeaubonnen

Cadeaubonvoorwaarden

 

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden Dupho zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op door Fotografie by Jacqueline Zwijnen uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van Fotografie by Jacqueline Zwijnen cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zichzelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fotografie by Jacqueline Zwijnen uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Fotografie by Jacqueline Zwijnen.
 2. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt en voorzien van nummers. U dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren! In geval van verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Fotografie by Jacqueline Zwijnen te worden verstrekt. Fotografie by Jacqueline Zwijnen behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Fotografie by Jacqueline Zwijnen aan u is verzonden).
 3. Een cadeaubon aanvragen kan via de site door middel van een formulier. U ontvangt dan een betalingsverzoek. Na betaling zal de cadeaubon digitaal aan uw worden verzonden of u kunt dit komen ophalen. Wij zorgen er dan voor dat deze feestelijk verpakt is.
 4. De waarde, duur, vervaldatum vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail). Iedere Cadeaubon is gedurende 2 jaar na uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met acties/aanbiedingen.
 6. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde kan eventueel ingezet worden voor het aanschaffen van een product (afdruk, fotoboek)
 7. Indien het totaalbedrag van de fotosessie hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden door de klant die de sessie geboekt heeft.
 8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 10. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 11. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Fotografie by Jacqueline Zwijnen. Het mailadres is: j.zwijnen@fotografiebyjacqueline.nl of 06-10431840.
image/svg+xml

Menu